Programmaboek

Een onderzoeksafdeling van het Amsterdam UMC, het AG&M, houdt jaarlijks een retreat. Al twee keer heb ik het programmaboek hiervoor vormgegeven. Er waren rond de honderd sprekers, en voor elke spreker was er een pagina gereserveerd. Zo’n programma boek is niet compleet zonder voorwoord en een uitgebreid programmarooster. Kortom, ongeveer 130 pagina’s met voornamelijk tekst en veel hiërarchie in deze tekst.
De keuze van de letter was beperkt, lang niet alle fonts bieden de mogelijkheid voor Griekse letters, die veel voorkomen in wetenschappelijke teksten.
De omslag ziet er sinds 2019 heel anders uit als gevolg van de fusie van het VUmc en AMC tot Amsterdam UMC. Er zijn nu duidelijke richtlijnen.